Kronika

XII zjazd zborów ZKCh, lipiec 2017

W dniach 6-9 lipca 2017 w Sokołowsku na Dolnym Śląsku odbędzie się XII zjazd zborów ZKCh w Polsce.

W dniach 14-17.08.2014 odbędzie się IX krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych.

W dniach 14-17.08.2014 odbędzie się IX krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych. Zjazd będzie się w Sokołowsku, niedaleko Wałbrzycha pod polsko-czeską granicą, w ośrodku-pensjonacie „Leśne Źródło”. Tematem zjazdu będzie  „Chrześcijanin z Bożym Charakterem” na podstawie 2 Listu Piotra 1:1-11. Naszymi mówcami będą Mirek Bartczak (Wrocław), Robert Nowik (Gdańsk), Robert Dominiak (Warszawa) oraz Łukasz Kondracki (Warszawa). Usłyszymy tematy takie jak: Chrystus dostarcza wszystkie środki potrzebne do odnowy charakteru, musimy pilnie współpracować z Chrystusem w dziele odnowy naszego charakteru oraz nagroda za odnowę charakteru jest warta wszelkiego wysiłku.  Będą ludzie z 4 zborów Chrystusowych.

Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych

Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych odbył się w tym roku w pod Warszawskim ośrodku "Rewita WDW Rynia" w miejscowości Białobrzegi w dniach 22-25 sierpnia. Tematem zjazbu był: "Prawdziwa radość: czyli wzór Jezusa do szcześcia", który został przedstawiony przez gościnnego mówcę Edwarda Linebaugh. W tym roku mieliśmi możliwość gościć 25 członków z 4 zborów Chrystusowych.

W dniach 23-26 sierpnia 2012 odbył się VII coroczny Polski zjazd Kościołów Chrystusowych

W dniach 23-26 sierpnia 2012 odbył się VII coroczny Polski zjazd Kościołów Chrystusowych, który był w Gdańsku. Tematem zjazdu było Dowody naukowe na Boskie natchnienie Biblii.  Naszymi mówcami byli Robert Nowik (Gdańsk), Jarek Ciesielski (Radom), Łukasz Kondracki (Warszawa), Mirek Bartczak (Wrocław).

W dniach 7.07-10.07 2011 odbył się VI krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych.

 W dniach 7.07-10.07 2011 odbył się VI krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych. Zjazd odbył się w Sokołowsku w Sudetach, niedaleko Wałbrzycha i pod polsko-czeską granicą, w ośrodku-pensjonacie Leśne Źródło. Tematem zjazdu była  „Chrześcijański Bój” na podstawie Efezjan 6.10-20 a naszymi mówcami byli Mirek Bartczak (Wrocław), Szczepan Czerski (Wrocław), Robert Nowik (Gdańsk), Jarek Ciesielski (Radom). Usłyszeliśmy tematy takie jak: realność codziennej walka, wygranie boju poprzez przygotowanie się do walki (źródło naszej siły), Wygranie boju poprzez poznanie przeciwnik (szatan i jego sprzymierzeńcy) oraz jak wygrać bój poprzez posiadanie odpowiednich narzędzi do walki. Było 26 osób obecnych z Polski reprezentujących 4 zborów Chrystusowych. 

W dniach 29.07-1.08, 2010 odbył się V krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych.

W dniach 29.07-1.082010 odbył się V krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych. Zjazd odbył się w Radomiu przy ul. Warzywnej 23. Tematem zjazdu była „Duchowa dyscyplina drogą do osiągnięcia wewnętrznej przemiany na wzór serca Jezusa” a naszym mówcą był Daniel Napier z USA. Daniel pochodzi z Kalifornii. Jest absolwentem  Austin Graduate School of Theology i Free University w Amsterdamie w zakresie historii, filozofii i teologii. Daniel obecnie uczy w Zagrzebiu, Chorwacji.  Nauczyliśmy się kilku praktycznych sposobów do duchowego dyscyplinowania samych siebie i jak zostać lepszymi, skuteczniejszymi chrześcijanami. Było 35 osób obecnych z Polski. To był świetny czas wspaniałej społeczności. Część wspólnych posiłków było przygotowywanych  przez nasze drogie siostry, którym niniejszym,  tak samo jak organizatorom tegorocznego zjazdu - zborowi Radomskiemu - serdecznie dziękujemy!

W dniach 9-12 lipca 2009 w Gdyni odbył się IV krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych.

W dniach 9-12 lipca 2009 w Gdyni odbył się IV krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych. Zjazd odbywał się w akademiku Akademii Morskiej tuż przy plaży blisko centrum Gdyni. Tematem zjazdu była „Wiarygodność Biblii” a naszym mówcą był Curt Niccum z USA. Curt poświęcił swoje życie na studiowanie języków biblijnych i obecnie wykłada Grekę Nowego Testamentu na uniwersytecie chrześcijańskim w Teksasie, USA. W kilku wykładach wygłoszonych przez niego a tłumaczonych przez Roberta Nowika z Gdyni, mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z procesem przekazywania tekstu biblijnego na przestrzeni wieków. Dowiedzieliśmy się, między innymi, na czym polega różnica pomiędzy księgami natchnionymi a kanonicznymi, że Biblia jest najlepiej udokumentowanym Pismem historycznym w porównaniu z dziełami literatury klasycznej, jak również to, że kościół nie stworzył kanonu Biblii, ale że natchnione księgi Biblii są podstawą dla kościoła. Ogółem w zjeździe wzięło udział 41 osób reprezentujących 4 zborów Chrystusowych.