Kronika

Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych

Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych odbył się w tym roku w pod Warszawskim ośrodku "Rewita WDW Rynia" w miejscowości Białobrzegi w dniach 22-25 sierpnia. Tematem zjazbu był: "Prawdziwa radość: czyli wzór Jezusa do szcześcia", który został przedstawiony przez gościnnego mówcę Edwarda Linebaugh. W tym roku mieliśmi możliwość gościć 25 członków z 4 zborów Chrystusowych.

<< Wróć do poprzedniej strony